Meny

Skandinaviska fastigheter, platser

och bostäder

som investeringar

för dig

Vårt konkreta arbetssätt framtaget för hållbar fastighetsutveckling gör att vi kan säkra både trygga och samtidigt värdeskapande platser inom ett flertal olika segment.

Vi identifierar nya möjligheter inom vårt investeringsuniversum med målsättningen att göra de till byggnadsprojekt med nytt syfte och värde för alla involverade. Vår drivkraft, samarbetskraft och 20 år av erfarenhet hjälper oss när vi driver utvecklingsprocessen och gör visioner till verklighet.

Skandinaviska fastigheter, platser och bostäder som investeringar för dig

Vårt konkreta arbetssätt framtaget för hållbar fastighetsutveckling gör att vi kan säkra både trygga och samtidigt värdeskapande platser inom ett flertal olika segment.

Vi identifierar nya möjligheter inom vårt investeringsuniversum med målsättningen att göra de till byggnadsprojekt med nytt syfte och värde för alla involverade. Vår drivkraft, samarbetskraft och 20 år av erfarenhet hjälper oss när vi driver utvecklingsprocessen och gör visioner till verklighet.

Etapp 2 är igång
Atlas • Tyresö

Mer än 90% uthyrt
Fågelbyn • Botkyrka

Köpa bostad +

Här har vi samlat alla steg från ni går igenom tillsammans med oss vid köp av en nyproducerad bostad.

Hyra bostad +

Här beskriver vi processen för hur ni ställer er i kö för att kunna hyra en av våra bostäder.

 • Gustavsberg

  Värmdö · Sverige

 • Uppsala Nord

  Uppsala · Sverige

 • Norlandia Förskola Skölsta

  Uppsala · Sverige

 • Rykkinntoppen

  Rykkinn · Norge

 • Karlstad CCC

  Haga · Sverige

 • Fågelbyn

  Botkyrka · Sverige

Här hittar ni kommersiella fastigheter vi har utvecklat och projekt som vi håller på att förverkliga som har tydliga inslag av kommersiellt syfte.

Våra
Segment

 • Bostäder

  Hur vi kombinerar social och miljövänlig platsutveckling med god arkitektur hjälper oss att säkra trygga och värdeskapande hem för alla. Med fokus på grannskap och gemenskap ges de boende möjligheten till ett starkt ägandeskap. Det kommer vara en viktig del i hur våra områden utvecklas.

 • Omsorg

  Vi vill vara pionjärer inom samhällsfastigheter för såväl den privata som den offentliga sektorn. Oavsett om det avser utbildning, äldreboende, LSS-boende eller barnomsorg så skall SPG vara en attraktiv samarbetspartner.

 • Kommersiella

  Vare sig det handlar om att integrera hotell i ett bostadshus, omvandla historiska fastigheter till co-working spaces eller säkra inspirerande serviceboende nära vårdhem så är det vår nyfikenhet och drivkraft som hjälper att realisera våra idéer med våra partners.

 • Lokaler

  Våra lokaler, som vi gärna refererar till som Pocket spaces, har som syfte att skapa en massa röda trådar i grannskapet. Målet är att generera tillräckligt många relationer i närområdet för att forma ett tryggt och etablerat community som kan växa och förändras på lång sikt.

 • Lager

  Vi investerar i mark och fastighetsprojekt med potential för att utveckla hållbara lager och industrifastigheter.

 • Logistik

  Inom logistik fokuserar vi på att erbjuda framtidssäkrade fastigheter med förnybara energilösningar lokaliserade nära kunders upptagningsområden eller leverantörskluster

Hur vi utvecklar är lika viktigt som vad vi utvecklar

Vi håller hårt

på hållbarhet.

Ekonomisk.
Ekologisk.
Social.

Hur vi utvecklar är lika viktigt som vad vi utvecklar

Vi investerar i platsutveckling för de boende och bygger hållbara fastigheter för arbete och innovation. Vår drivkraft hjälper oss att leda hela processen från köp av mark till färdigställda bostäder och arbetsplatser. Detta gör vi med tydligt syfte och fokus för att realisera nya värden.

Nybrokajen 5

111 48 Stockholm

© 2024 SPG AB

Alla rättigheter förbehålls.

Powered by