Meny

Vi har 20 års erfarenhet av att samla & driva processen för utveckling av fastigheter

Vi har utvecklat ett eget universum av unika och hållbara investeringar inom ett flertal segment.

Unikt för Scandinavian Property Group är vår "gründeranda", en form för skandinavisk entreprenörsanda som tillåter oss att hitta nya möjligheter inom olika marknader och segment. Denna affärskulturella grund har tydligt påverkat företagets tillväxt under dess 20 år som fastighetsutvecklare. Med kontor i både Norge och Sverige skapas möjligheter för investeringar i hela Skandinavien. Detta är vårt investeringsuniversum.

Vår målsättning är att dessa möjligheter ska omvandlas till investeringar som i sin tur blir färdigställda fastigheter och bostäder åt de som ska hyra, köpa eller nyttja platsen. Vår approach är det vi kallar för ‘The SPG way’, ett samlat uttryck för vår kombinerade kompetens och erfarenhet som hjälper oss navigera och hantera komplexiteten när vi driver projekt tillsammans med investerare, kommuner, arkitekter, byggföretag, utan att tappa fokus på våra slutanvändare.

Group mentalitet.

Vårt investeringsuniversum handlar lika mycket om det insiktsfulla och drivna team vi byggt upp i båda Norge och Sverige, som om kunskapen kring branschens segment och de finansiella cyklerna i båda länder. Lokala kontor och lokal kunskap möjliggör gränsöverskridande investeringar baserade på aktuell styrka i marknadernas ekonomier.

En gemensam approach till två marknader

Berger Hage i Norge
Atlas i Sverige

Fler segment ger mer erfarenhet

Möjligheter kommer när förberedelse möter erfarenhet. Denna typ av konkreta approach hjälper oss att identifiera och investera i spännande fastighetsutveckling oberoende av segment. Därför är vårt mål att fortsätta bygga vår kunskapsbas genom lyckade, hållbara och lönsamma projekt i segment där möjligheterna finns.

 • Bostäder

  Hur vi kombinerar social och miljövänlig platsutveckling med god arkitektur hjälper oss att säkra trygga och värdeskapande hem för alla. Med fokus på grannskap och gemenskap ges de boende möjligheten till ett starkt ägandeskap. Det kommer vara en viktig del i hur våra områden utvecklas.

 • Omsorg

  Vi vill vara pionjärer inom samhällsfastigheter för såväl den privata som den offentliga sektorn. Oavsett om det avser utbildning, äldreboende, LSS-boende eller barnomsorg så skall SPG vara en attraktiv samarbetspartner.

 • Kommersiella

  Vare sig det handlar om att integrera hotell i ett bostadshus, omvandla historiska fastigheter till coworking spaces eller säkra inspirerande serviceboende nära vårdhem så är det vår nyfikenhet och drivkraft som hjälper att realisera våra idéer med våra partners.

 • Lokaler

  Våra lokaler, som vi oftast refererar till som Pocket spaces, har som syfte att skapa en massa röda trådar i grannskapet. Målet är att generera tillräckligt många relationer i närområdet för att forma ett tryggt och etablerat community som kan växa och förändras på lång sikt.

 • Lager

  Vi investerar i mark och fastighetsprojekt med potential för att utveckla hållbara lager och industrifastigheter.

 • Logistik

  Inom logistik fokuserar vi på att erbjuda framtidssäkrade fastigheter med förnybara energilösningar lokaliserade nära kunders upptagningsområden eller leverantörskluster

Vi investerar i platsutveckling för de boende och bygger hållbara fastigheter för arbete och innovation. Vår drivkraft hjälper oss att leda hela processen från köp av mark till färdigställda bostäder och arbetsplatser. Detta gör vi med tydligt syfte och fokus för att realisera nya värden.

Hur vi

förvärvar,

visionerar,

utvecklar

Markägare

Trots att markanvisningar från kommuner är viktig del av hur och var vi bygger, så ligger det också nära vårt investeringsperspektiv att söka nya och spännande möjligheter på andra platser. Där kommer andra markägare in. Vårt nätverk och vår nyfikenhet tar oss alltid till nya och spännande möjligheter där köp av mark, kan resultera i nya handelsplatser, hubbar eller helt nya bostadsområden.

En förutsättning för att kunna lyckas med våra projekt är den samarbetskraft vi har med de kommuner vi verkar i. Många utvecklingsprojekt innebär långa processer där alla involverade behöver samarbeta kring små och stora detaljer, och då är det viktigt att ha tydliga processer som förankrar och förenklar vägen framåt, tillsammans.

Kommuner

Arkitekter

Att omge sig och arbeta med arkitekter som förstår våra mål och filosofi kring utveckling är grundläggande för våra projekts genomförande. Vi samarbetar med nyetablerade arkitekter för deras kreativitet, precis som vi arbetar med välkända namn för deras erfarenhet och långa relationer. Allt för att underlätta att detaljplaner och samråd med kommuner går smidigt och att projektet når sin fulla potential.

Det är en sak att ha en tydlig vision samt skapa hållbara bostäder och platser med arkitekter och kommuner. Det är en annan sak att faktiskt bygga och göra visionen till verklighet. Inom de hårda ramar som SPG ställer upp runt sina projekt, avseende hållbarhet, materialval, kvalité och budget, är det igen inte möjligt att nå våra mål utan partnerskap med väletablerade entreprenader och ett eget nätverk av leverantörer.

Entreprenad

Långsiktighet

en produkt av

ansvarstagande

Visualisering: Vision Franzefoss

Vi genomför

inte bara

projekt.

Vi bygger

långsiktiga

relationer.

Vi är en ansvarsfull och drivenfastighetsutvecklare som värdesätter våra starka relationer till goda samarbetspartners högt. Det är vårt ansvar att se till att våra fastighetsprojekt utvecklas med framåtsträvande, hållbara och hälsofrämjande lösningar. Oavsett om vi utvecklar enskilda fastigheter eller större områden, så skapar vi långsiktiga visioner för området, söker lokal förankring och har ett gott samspel med omgivningarna.

Vårt fokus ligger på hur vi skapar bra platser för människor att vistas och leva sina liv, hur vi främjar mångfald, hur vi bygger våra projekt med hjälp av hållbara material- och energianvändningsåtgärder, vilka krav vi ställer på våra samarbetspartners och hur vi kan erbjuda den bästa möjliga arbetsmiljö för de som arbetar inom SPG. Vi har en tydlig strategisk approach till hållbarhet, både i Norge och Sverige. Vår gemensamma mål är att ESG och dess bedömningar ska ligga till grund för hur vi utvecklar nu och i framtiden.

Vi håller hårt

på hållbarhet.

Ekonomisk.
Ekologisk.
Social.

Visualisering: Bakke + Kalkbyen + SPG

Ta gärna kontakt med oss och vårt investeringsteam nedan för vidare samtal kring hur vi kan hjälpa dig som investerare, kommun eller markägare. Ett långsiktigt och hållbart partnerskap är grunden till hur vi växer vårt investeringsuniversum.

Möjligheter till investering & partnerskap

För mer info

vänligen kontakta

Carl Zetterqvist
Managing
Partner

Carl har en examen i Real Estate Finance vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och arbetade tidigare på Royal Bank of Scotland där han arbetat med roller inom både Global Restructuring Group och senare RBS Nordisk Renting.

Knut Holte
Founder
Chairman of the Board

Knut är en av grundarna i SPG. Med 16 år i fastighetsbranschen tillför han omfattande kunskap till gruppen. Tidigare hade Knut ledningsuppdrag i Hewlett Packard där han arbetade på nordisk nivå. Knut har startat ett flertal framgångsrika Venture-bolag och har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan BI.

Maryam Tarighi
Partner
Chief Financial Officer

Maryam har en civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Innan Maryam började på SPG arbetade hon som Investment Controller på Coeli Private Equity & Real Estate och har även erfarenhet från revision på Deloitte.

Vi investerar i platsutveckling för de boende och bygger hållbara fastigheter för arbete och innovation. Vår drivkraft hjälper oss att leda hela processen från köp av mark till färdigställda bostäder och arbetsplatser. Detta gör vi med tydligt syfte och fokus för att realisera nya värden.

Nybrokajen 5

111 48 Stockholm

© 2024 SPG AB

Alla rättigheter förbehålls.

Powered by