Meny

Färdigställd

Välkommen till

Uppsala

Norlandia Förskola

Skölsta

Projektform

Förskola
Omsorg

Storlek

1080 m²
LOA

Färdigställd

2022

Område

Skölsta

Precis som många av våra övriga omsorgsprojekt så byggdes Norlandia Skölsta upp som en viktig funktion i ett nytt bostadsområde. Förskolan färdigställdes 2022, är 1 080 kvadratmeter och inrymmer 125 barn.

Byggnaderna uttrycker sig enhetligt i sin faluröda färg och smälter in i kvarteret, men skapar också lekfull kontrast mot den grönskande naturen omkring, med sina lekplatser, bollplaner och inte minst det egna odlingslandet.

SPG har skrivit ett 17-årigt hyresavtal med Kunskapsförskolan nu Norlandia Förskolor som kommer att ansvara för driften. Vi vill också nämna att SPG tidigare har uppfört 52 bostadsrätter, 137 hyresrätter samt en förskola i Fullerö, också utanför Uppsala.

Projektansvarig

Partners

Björn Alexanderson
Partner
Head of Investment
& Asset Management

Norlandia
Förskolor

Vi investerar i platsutveckling för de boende och bygger hållbara fastigheter för arbete och innovation. Vår drivkraft hjälper oss att leda hela processen från köp av mark till färdigställda bostäder och arbetsplatser. Detta gör vi med tydligt syfte och fokus för att realisera nya värden.

Nybrokajen 5

111 48 Stockholm

© 2024 SPG AB

Alla rättigheter förbehålls.

Powered by