Meny

Planering

Välkommen till

Värmdö

Planering

Gustavsberg

Centrum

Projektform

Bostäder
Lokaler

Bostäder

+300

Inflytt

2027

Område

Gustavsberg

Credit: Digitalt Museum Värmdö Kommun

Gustavsberg centrum förvärvades under 2021 och består idag av cirka 6 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fastigheten är idag del av ett större planområde där detaljplaneprocess pågår.

Ambitionen är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum genom att tillföra ett stort antal bostäder till platsen samt skapa möjligheter för fler viktiga samhällsfunktioner. Målsättningen är att befintliga hyresgäster fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet både under och efter utvecklingen av centrumet.

Projektsansvarig

Partners

Björn Alexanderson

Partner

Head of Investment & Asset Management

Simon Sjöbom

Partner

Head of Development

Värmdö

Kommun

Vi investerar i platsutveckling för de boende och bygger hållbara fastigheter för arbete och innovation. Vår drivkraft hjälper oss att leda hela processen från köp av mark till färdigställda bostäder och arbetsplatser. Detta gör vi med tydligt syfte och fokus för att realisera nya värden.

Nybrokajen 5

111 48 Stockholm

© 2024 SPG AB

Alla rättigheter förbehålls.

Powered by